XN--18-6KCAT8AYAFDF6AK9DYC.XN--P1AI

Infor PL Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy

Infor PL E-zwolnienia i zasiłki

Infor PL Nowe Prawa Rodziców - zasilki, urlopy, zwolnienia

Infor PL Dokształcanie pracowników - obowiązki i przywileje

Infor PL Zasiłki, urlopy, zwolnienia – jak z nich korzystać

Infor PL Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem

Infor PL Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017

Infor PL Szkolenia BHP i badania profilaktyczne pracowników – obowiązki pracodawcy

Infor PL Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp – praktyczny poradnik

Infor PL VAT i JPK Nowe obowiązki od 1 lipca 2018 r

Zwolnienie z VAT 2021 – kto i kiedy może z ... - INFOR.PL

Zwolnienia od podatku są wyjątkiem od ogólnych zasad opodatkowania, zatem nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Często celem zastosowania zwolnienia jest chęć ochrony konsumentów niebędących zarejestrowanymi podatnikami przed wzrostem cen, bądź też – w przypadku zwolnienia podmiotowego – wsparcie dla drobnych przedsiębiorców.

Zwolnienie pracownika - INFOR.PL

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy z pracownikiem często wiąże się z wątpliwościami. Pracownicy nie są pewni czy w związku ze zwolnieniem należy im się odprawa, w jaki sposób mogą odwołać się do sądu pracy, co z zasiłkiem dla bezrobotnych. Postaramy się przybliżyć 3 ważne uprawnienia pracownika, które przysługują mu po utracie pracy.

Zwolnienie z VAT (podmiotowe) do 200 ... - ksiegowosc.infor.pl

Zwolnienie z VAT do 200 tys. zł obrotu. Kwestie zwolnienia podmiotowego z VAT (ze względu na wysokość obrotu) co jakiś czas wywołują spory między podatnikami a organami podatkowymi. Warto zatem zwrócić uwagę na pewne problemy. Podatnicy, nieświadomi swych obowiązków (bądź praw), mogą łatwo utracić to zwolnienie.

Zwolnienie z ZUS za grudzień i styczeń - kadry.infor.pl

Zwolnienie z ZUS za styczeń 2021 lub grudzień 2020 i styczeń 2021. Zwolnimy Cię z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Jeżeli opłaciłeś składki, ale spełniasz ...

Zwolnienia grupowe - kiedy, odprawa - INFOR.PL

Zwolnienia grupowe - kiedy, odprawa. Kiedy następuje zwolnienie grupowe? Otóż zwolnienie grupowe obejmuje wypowiedzenie umowy co najmniej 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia więcej niż 100, ale mniej niż 300 pracowników oraz 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia minimum 300 pracowników.

Zwolnienie z abonamentu RTV dla emerytów - infor.pl

Abonament RTV po 75 roku życia Osoby, które ukończyły 75 lat są zwolnione z opłat abonamentowych. Zwolnienie to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana osoba ukończyła 75 lat.

Zwolnienie z ZUS zlecenia za styczeń-kwiecień ... - INFOR.PL

Zwolnienie z ZUS zlecenia (także umowy agencyjnej i innych umów o świadczenie usług) za okres styczeń-kwiecień 2021 r. odbywa się na wniosek. Można składać je już od 1 stycznia 2021 r. Kto może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS? Jakie warunki należy spełnić? Jak złożyć wniosek?

Zwolnienia z egzekucji administracyjnej - ksiegowosc.infor.pl

Zwolnienia z egzekucji administracyjnej. Postępowanie egzekucyjne w administracji jest jednym z najtrudniejszych z momentów, z którymi musi mierzyć się dłużnik-podatnik, dłużnik-płatnik, czy inni dłużnicy zalegający z tzw. należnościami publicznoprawnymi. Oprócz podatków w tym postępowaniu egzekwuje się także np. grzywny, kary nakładane przez organy administracyjne, czy ...

INFOR.PL – portal nowoczesnych księgowych, przedsiębiorców ...

INFOR.pl to największy polski portal dla księgowych - Aktualne akty prawne - porady ekspertów - interpretacje - narzędzia. Najdokładniejsze kalkulatory, wskaźniki i stawki, druki i wzory- informacje prawne i podatkowe. Infor.pl.

Baza kalkulatorów - kalkulator VAT ... - INFOR.PL

Bezpłatne kalkulatory niezbędne dla księgowych: kalkulator brutto-netto, odsetki ustawowe, odsetki od zaległości podatkowych, kalkulator terminów. Sprawdź INFOR.pl.

2 dni wolne od pracy za oddanie osocza - kadry.infor.pl

Dwudniowe zwolnienie od pracy z tytułu oddania osocza jest zwolnieniem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a więc jest to absencja płatna. Dwa dni wolne od pracy przysługują wyłącznie w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zobacz również: Ulgi w transporcie dla ozdrowieńców oddających osocze; Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r ...

zwolnienie z ZUS - Artykuły na temat ... - kadry.infor.pl

Wszystko na temat 'zwolnienie z ZUS'. Kadry.infor.pl - profesjonalny serwis dla kadrowych - porady z zakresu prawa pracy - zbiorowe prawo pracy, wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja pracownicza, obowiązki pracodawcy, wypowiedzenia, umowa o pracę, - porady ekspertów - forum - INFOR.PL

zwolnienie z cła i podatków - ksiegowosc.infor.pl

Warunek zwolnienia celnego związany z "przesiedleniem" nie jest spełniony w przypadku, gdy w oparciu o okoliczności sprawy można uznać, że osoba ubiegająca się o zwolnienie miała w tym samym czasie więcej niż jedno miejsce zamieszkania, tzn. nowe w Polsce i dotychczasowe w państwie trzecim. Przesiedlenie nie może stanowić czynności pozornej, bowiem zwolnienie z należności ...

Abonament RTV – ile wynosi opłata, zwolnienia - infor.pl

Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono takie oświadczenie. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w przypadku zaprzestania działania placówek operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne oświadczenie może zostać przekazane operatorowi wyznaczonemu na dedykowany adres poczty

Procedura zwolnienia chorego pracownika - INFOR.PL

Procedura zwolnienia chorego pracownika . Najwięcej problemów przy rozwiązywaniu umowy bez wypowiedzenia z chorym pracownikiem stwarza prawidłowe ustalenie, czy można go zwolnić. Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami . ZMIANY W VAT 2021 KOMPLET. ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH 2021 KOMPLET. W takim wypadku datą rozwiązania umowy będzie data wynikająca z daty drugiego ...

Zwolnienie z VAT a kasa fiskalna - Podatki - Infor.pl

Zwolnienie z VAT a kasa fiskalna. Zwolnienie z VAT nie eliminuje obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Przedsiębiorca musi ją wprowadzić do firmy, gdy wysokość jego obrotów z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i rolnikami ryczałtowymi przekroczy 20 000 złotych.

Ulgi dla przedsiębiorców i zwolnienie z opłat ...

Kolejne wnioski o zwolnienie z opłat. Przedsiębiorcy będący najemcami miejskich lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna, będą mogli wkrótce - podobnie w jak w listopadzie i grudniu ubiegłego roku - wnioskować o kolejne obniżki stawki czynszu, tym razem za pierwszy kwartał 2021 r.

Darowizny w rodzinie - do zwolnienia ... - ksiegowosc.infor.pl

Jednocześnie w piśmie tym odmówił prawa to skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn uzasadniając to tym, ... Redaktor portalu Infor.pl. Źródło: Tagi darowizna, gotówka, konto bankowe, podatek od spadków i darowizn, podatki, rodzina, spadki i darowizny, zwolnienie podatkowe. Zdjęcia . Darowizny w rodzinie - do zwolnienia z podatku konieczny jest przelew. Powiązane ...

Jak można ustalić zwolnienie kompostownikowe - INFOR.PL

Jak można ustalić zwolnienie kompostownikowe. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) „rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku ...

Czy trudniej będzie otrzymać zwolnienie z WF-u? - Rodzice ...

"Te zwolnienia na pewno są wystawiane w nieadekwatnej liczbie" – ocenił wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Zauważył, że rodzic, przychodząc do lekarza i prosząc o takie zwolnienie, najczęściej motywuje to tym, że dziecko wstydzi się rozebrać, bo jest otyłe i czuje dyskomfort. Jak zajęcia z WF-u wpływają na zdrowie dzieci? Kraska dodał, że widzi dużą rolę rozmowy ...

Infor.pl - Zwolnienie ze składek #ZUS za listopad 2020 r ...

Zwolnienie ze składek #ZUS za listopad 2020 r. można otrzymać po złożeniu stosownego wniosku na PUE ZUS. Od 30 grudnia 2020 r. można także składać już wnioski o dodatkowe jednorazowe postojowe. Kto...

Zwolnienie z opłacania składek ZUS. Firmy ... - INFOR.PL

Zwolnienie z opłacania składek ZUS. Firmy mają 1 obowiązek. Jeżeli przedsiębiorcy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień w ramach Tarczy 5.0 - muszą najpierw przekazać do ZUS deklaracje rozliczeniowe najpóźniej do końca października.

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia - INFOR.PL

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia. Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim w czasie trwania umowy o pracę może przedłużyć zwolnienie nawet po wygaśnięciu stosunku pracy, jeżeli niezdolność do pracy trwała nieprzerwanie 30 dni.

Jak rozliczać ulgę dla młodych w 2021 r.? - Podatki ...

Ze zwolnienia dla młodych mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, biorąc pod uwagę to, że przepis regulujący zwolnienie nie odsyła w tym zakresie do ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, przy interpretacji go należy stosować ogólne przepisy prawa podatkowego (zob. art. 12 § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r ...

Jak prawidłowo ustalić zwolnienie ... - INFOR.PL

Jak prawidłowo ustalić zwolnienie kompostownikowe? Ustawodawca nakazując określić wielkość zwolnienia kompostownikowego proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych nie wskazał w jaki sposób tę proporcję wyliczyć, co oznacza, że w tym zakresie pozostawiono pewną swobodę gminom, co w konsekwencji powoduje, że nie można ...

Zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy ... - INFOR.PL

Samorządowa jednostka budżetowa skorzystała ze zwolnienia opłacania składek za pracowników za okres od marca do maja 2020 r. Czy skoro pomoc dotyczy części opłacanych składek z wynagrodzenia pracowników, to czy należy skorygować listy płac za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 r. i zwrócić pracownikom nadpłacone składki ZUS (emerytalną, rentową, chorobową, zdrowotną)?

Do 15 marca wnioski o zwolnienie ze ... - kultura.dziennik.pl

Do 15 marca przedsiębiorcy prowadzący dzialalność związaną z kulturą, tzn. m.in. twórcy, artyści, producenci mogą wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku.

15 stycznia mija termin na zwolnienie ze ... - INFOR.PL

sklep.infor.pl Publikacje na czasie Webinarium: Slim VAT 2021 w pytaniach i odpowiedziach TERMIN: 22 luty 2021, godz. 10:00-11:00 Praktyczne webinarium „Slim VAT 2021 w pytaniach i odpowiedziach”, które …

Zwolnienie pracownika - INFOR.PL

Zwolnienie pracownika - odprawa, odwołanie do sądu pracy, zasiłek dla bezrobotnych. Ze względu na pandemię koronawirusa pogorszyła się sytuacja nie tylko wielu prywatnych firm, ale także budżetu państwa. Wielu pracowników sektora budżetowego, urzędników boi się o swoje miejsca pracy. Warto wiedzieć jakie prawa przysługują zwalnianemu pracownikowi. Pakiet Kadrowy ...

Koronawirus. Zwolnienia w administracji publicznej - INFOR.PL

Zwolnienia w administracji publicznej. Rząd chce być przygotowany do ewentualnego cięcia etatów i obniżek pensji w ministerstwach, urzędach wojewódzkich i innych instytucjach. Wystarczy, że – gdy zajdzie taka potrzeba – wyda stosowne rozporządzenie. Takie rozwiązanie znalazło się w rządowym projekcie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z ...

Infor.pl - Będzie Tarcza 7.0 przyznająca zwolnienie ze ...

Będzie Tarcza 7.0 przyznająca zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń. Można już składać wnioski o odroczenie płatności składek #ZUS za styczeń‼

Zwolnienie z podatku dochodowego marynarzy w ... - INFOR.PL

Zwolnienie z podatku dochodowego marynarzy, budowa tzw. drogi czerwonej w Gdyni i budowa portów zewnętrznych przyspieszą rozwój gospodarki morskiej - powiedział we wtorek wiceminister MGMiŻŚ Grzegorz Witkowski o przyjętych przez rząd trzech projektach ustaw. Jako najważniejszy wiceminister ...

Czy dodatek stażowy wypłacany w trakcie ... - INFOR.PL

Polecane na infor.pl. Jak rozliczyć świadczenia za czas kwarantanny? Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. Zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej a wynagrodzenie pracownika; Jak wyrównać minimalną podstawę wymiaru świadczeń chorobowych w 2020 r. Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy za ten sam dzień ; Minimalne wynagrodzenie 2021 - stanowisko związków ...

Kolejne zwolnienia i postojowe z ZUS - info.elblag.pl

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie. Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail. Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl. W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

Infor.pl - Dotacja do 5 tys. zł, zwolnienie z opłacania ...

Infor.pl 27 mins · Dotacja do 5 tys. zł, zwolnienie z opłacania składek ZUS oraz dopłata do wynagrodzeń – to kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców, które na mocy rozporządzenia Rady Ministrów weszły w życie od 1 lutego 2021 r.

Rekordowe zwolnienia grupowe. "Wiele firm nie poradziło ...

INFOR.pl; INFORLEX.pl; e-DGP; Newsletter; Zobacz mapę zakażeń » Wiadomości Polityka Kraj Świat ... Rekordowe zwolnienia grupowe. "Wiele firm nie poradziło sobie z lockdownem" Grzegorz Kowalczyk. 18 stycznia 2021, 07:50 Ten tekst przeczytasz w mniej niż minutę. Udostępnij na Facebooku. Udostępnij na Twitterze. Zwolnienie z pracy w czasie pandemii / ShutterStock Rok do roku bilans ...

zwolnienia - GazetaPrawna.pl

39% średnich i dużych firm chce dać pracownikom podwyżki w 2021, jednak 17% przewiduje zwolnienia. Niecałe 2/5 (39%) średnich i dużych przedsiębiorstw chce dać pracownikom podwyżki w ...

Wideoszkolenie: Tarcza antykryzysowa ... - sklep.infor.pl

Merytoryczną prezentację szkoleniową przygotowaną przez Pawła Ziółkowskiego, Eksperta Inforakademia.pl, prawnika, specjalistę w dziedzinie prawa pracy i podatków; Program szkolenia: Zasady korzystania ze zwolnienia od składek w podziale na przedsiębiorców (w tym wspólnicy spółek osobowych) i pracowników

Czy zwolnienie ze składek na FP i FGŚP ... - inforfk.pl

Nasza firma od 1 grudnia 2020 r. zatrudniła na podstawie umowy o pracę 29-letnią osobę bezrobotną. Jakie warunki musimy spełniać, aby skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz FGŚP za tego bezrobotnego? Jak wykazać tę ulgę w dokumentacji ZUS? Nowo zatrudniona osoba 19 lutego 2021 r. skończy 30 lat. Czy w tej sytuacji stracimy prawo do ...

Kto i kiedy uzyska zwolnienie ze składek ZUS - GazetaPrawna.pl

dziennik.pl; forsal.pl; INFOR.pl; INFORLEX.pl; e-DGP ; Newsletter; Sklep; Zaloguj się. Subskrybuj Czytaj gdzie i kiedy chcesz 7,90 PLN. Zwiń . Zaloguj. Nie masz konta? Zarejestruj się. Wiadomo�

Zwolnienia z akcyzy - inforfk.pl

Od 1 lutego 2021 r. susz tytoniowy zużyty do badań wymaganych przepisami ustawy o ochronie roślin przed agrofagami został zwolniony z akcyzy. Zmodyfikowano też przepisy o podpisywaniu protokołów zniszczenia wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, które są wymagane w celu zastosowania zwolnienia z akcyzy niszczonych wyrobów.

Dwa dni zwolnienia od pracy dla honorowych ... - inforfk.pl

Infor.pl; IFK; IRB; Inforlex; Gazeta Prawna; INFORorganizer; Sklep; Login: Hasło: Zaloguj si ę. Ustaw jako stronę startową Pomoc Kup dostęp. Ostatnia aktualizacja: 17.02.2021, godz.18:46. drukuj z opisami Szukaj . Lub podaj: Z wykluczeniem słów: od do . Strona główna; Artykuły; Podatki; Podatek dochodowy od osób fizycznych; Powrót do menu głównego. ARTYKUŁY Terminarz Biblioteka ...

Korekta ZUS RSA po wystawieniu ubezpieczonemu zwolnienia ...

Jeden z naszych pracowników przebywa w szpitalu od 20 stycznia 2021 r., o czym poinformował nas w rozmowie telefonicznej. Ponieważ nie otrzymaliśmy zwolnienia lekarskiego za okres pobytu w szpitalu, uznaliśmy nieobecność pracownika za usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia i zasiłku. Zwolnienie lekarskie otrzymaliśmy 2 lutego 2021 r.

Co grozi za brak obecności podczas kontroli zwolnienia ...

ZUS lub pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników może przeprowadzić kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich L4 przez pracownika. Chodzi o to by sprawdzić, czy chory nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem i czy przestrzega zakazu nie wykonywania pracy zarobkowej. Kontrola obejmuje również ustalenie czy sam dokument nie został ...

Zwolnienie ze składek ZUS: Kto i na jakich zasadach może ...

dziennik.pl; forsal.pl; INFOR.pl; INFORLEX.pl; e-DGP; Newsletter; Sklep ; Zaloguj się. Subskrybuj Czytaj gdzie i kiedy chcesz 7,90 PLN. Zwiń . Zaloguj. Nie masz konta? Zarejestruj się. Wiadomo�

Oskar Sobolewski Zwolnienia grupowe i restrukturyzacja zatrudnienia

praca zbiorowa Zwolnienia grupowe pracowników – procedura postępowania

Infor PL Umowy budowlane

Infor PL PDOP 2016

Infor PL Dokumentacja kadrowa

Infor PL PKPiR 2018

Infor PL Kodeks cywilny

Infor PL Dokształcanie pracowników

Infor PL PDOP 2017

Infor PL Spadki, testamenty, darowizny po zmianach

xn--18-6kcat8ayafdf6ak9dyc.xn--p1ai — Каталог цен и описаний на компьютерную и бытовую технику, товары для офис и дома, электронику, товаров для сада и дачи. Мы занимаемся поиском лучших цен в интернет магазинах по всей России, знаем где купить Infor PL Zwolnienia grupowe – obowiązki по оптимальной цене в онлайн-магазинах. На нашем сайте xn--18-6kcat8ayafdf6ak9dyc.xn--p1ai предоставлена вся необходимая информация для правильной покупки Infor PL Zwolnienia grupowe – obowiązki — фотографии товаров, отзывы пользователей, поиск по модели и производителю, наименованию или модели, инструкции по эксплуатации, а так же экспертные обзоры, сайты предлагающие покупу онлайн с доставкой заказа в ваш город.